HA-SS​​​
​fest

INTERNATIONAL
ART & MUSIC FESTIVAL

5-14
OCTOBER

GENERAL SPONSOR

immersive experiences

​   ​Oct  6 - 14th 2018

Աջակցել

Ֆինանսավորե՛ք մեկ  միջազգային ճանաչում ունեցող արվեստագետի մասնակցությունը - $2,100
Երևանում հանդես գալու հնարավորություն ընձեռեք նախագծի մասնակիցներից մեկին:

Ֆինանսավորե՛ք COLLAB PRIZE-ը՝ համագորցակցության առաջին, ամենամյա մրցանակը - $3,000
Անվանե՛ք այն Ձեր ընտանիքի կամ ընկերության անունով:
 
COLLAB PRIZE-ը հրապարակայնորեն կներկայացվի փառատոնի ընթացքում, այդ թվում՝ տեղական և միջազգային լրատվամիջոցներին:


Գնե՛ք բնօրինակ նկարը և երաժշտական կոմպոզիցիան միասին - $7,500
Դարձե՛ք նկարի և երաժշտական կոմպոզիցիայի տերը, միաժամանակ դառնալով  երկու ժամանակակից արվեստագետների փորձառության ականատեսը:Վերջին ամիսների ընթացում մեր թիմը փորձել է անել ամեն բան, որպեսզի իրականացնի այս յուրօրինակ  մշակութային միջոցառումը:

Կազմակերպչական աշխատանքների մեծ մասն արդեն ավարված է, սակայն կա մեկ «բայց»՝
 մենք ունենք ձեր աջակցության կարիքը, որպեսզի իրականացնենք մեր բոլոր գաղափարներն ու երազանքները:

Օգնե՛ք մեզ, որպեսզի միասին իրականացնեք փառատոնը:
Դարձե՛ք մեր ստեղծագործական խմբի անդամ:

Name
Email
Message
Subject
Phone
Exclusive Sponsorship
​15000$

includes

One of the original Art works together with recording of the piece, composed for it as a complementary gift for you as our Exclusive Sponsor.
Your logo and information on publishing materials, including posters, banners, brochures, newspapers articles and radio, television reports.
Your speech as an organiser on the opening and closing ceremony.
Invitation for joining the welcome dinner and complementary tickets to Guitar Concerts Day.
Moreover, additional "Thank you gift" with an art surprise.

( for more information please contact us )

General Sponsorship
​10000$

includes

One of the original Art works together with recording of the piece, composed for it as a complementary gift for you as our General Sponsor. 
Your logo and information on publishing materials, including posters, banners, brochures, newspapers articles and radio, television reports. (discussed amount of times)
Your speech as an organiser on the opening and closing ceremony.
Invitation for joining the welcome dinner and complementary tickets to Guitar Concerts Day.
Moreover, additional "Thank you gift" with an art surprise.

( for more information please contact us )

WANT TO KNOW MORE WHAT YOU ARE SUUPPORTING FOR?
We are happy to answer all questions regarding sponsoring opportunities and other available packages, including more detailed sponsorship offers.
Name
Email
Message
Subject
Phone
Hearing art Giving Patronage (Bronze)
Seeing Sound Patronage (GOLD)
 Friends of the Festival (SILVER)

includes

 includes

includes

You can become a sponsor with starting as little as 600$  (the average travel cost for each musician) in order to help musicians to come to Armenia. 
To thank you back we will send you a signed CD of one of our starring performers and a signed poster of one of the artists. Moreover, you will be invited to join participants during the welcome dinner and get to know everyone in person. 

Friends of the festival will receive behind the scenes discussions with members of the festival, as well as a symbolic gift: a signed poster of an art work, signed by the artist. 
You can become a sponsor with starting as little as 500$ to help for publications. 

Receive Hearing art Giving Patronage package for as little as 300$ , and this will be directed for funding musicians fees and living costs for international guests.
Patrons will be invited to special meet and greets with our artists as well as having 2 tickets for Guitar concerts series

1, Subbmit your name (Optional)
2, Donate
3.Thank you!
Your Name
Submit
Donate
Your Name
Your Name
Submit
Donate
Submit
Donate
Make your own Donation 
Your Name
Submit
Donate
    International Membership (Support)


 If you leave outside Armenia but you wish to support us. We offer you this special Membership which Includes Cd's , Posters, T-shirts (which where handcrafted by our artists) and different art deco.

​You can become a sponsor with starting as little as 300$ to help for directing to funding commissions and musicians costs for current and future events.

Name
Email
Message
Subject
Phone
Your Name
Submit
Donate

              So what are you waiting for?
We are always keen for support from patrons and sponsors as it keeps us connected to our public, giving us a personal reason for us, as a festival, to constantly strive for all of you who have faith in us.